အဆိုးဆုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်မှ အကောင်းဆုံးရမည်


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020