သဒ္ဓမ္မဇောတကဓမ္မာရုံရေစက်ချနှင့် ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ ဓမ္မသဘင်


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020