သက်တော် (၇၂)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ဂုဏပူဇာ


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020