ဘဝအသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020