ကဲ့ရဲ့သော စကားလုံးများဖြင့် ချီးမွမ်းတတ်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ ဂုဏ်ရည်များ


Back to All Dhamma Talk
October 13, 2020