မုံရွာမြို့ ၊ သဒ္ဓမ္မဇောတကဓမ္မာရုံရေစက်ချနှင့် ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ ဓမ္မသဘင်၊ (၂၄.၂.၂၀၁၃)