မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတကသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်ရှိ သဒ္ဓမ္မဘာကရစေတီတော်တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု