မုံရွာမြို့၊ သဒ္ဓမ္မဇောတကကျောင်းတိုက်ရှိ သဒ္ဓမ္မဘာကရစေတီတော် တည်ထားကိုးကွယ်မှုမှတ်တမ်းများ