မုံရွာမြို့၊ သဒ္ဓမ္မဇောတက ကျောင်းတိုက်ရှိ သဒ္ဓမ္မဘာကရ စေတီတော် တည်ထား ကိုးကွယ်မှုမှတ်တမ်းများ